Kännetecken: Variabel. Gulvita framvingar med rödbruna teckningar i form av ett S-format tvärband knappt halvvägs ut med svart fläck i utkanten och utlöpare mot bakhörnet, tvärband från framkanten 3/4 ut till bakhörnet och mörk framkant nära roten.

Gynnidomorpha
vectisana

Sältingblomvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Plantago maritima, Salicornia, Triglochin maritimum, Triglochin palustre

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Gynnidomorpha luridana
Kamomillblomvecklare
Phalonidia affinitana
Strandasterblomvecklare