Kännetecken: Gråsvarta framvingar med diffust par av vita kantfläckar långt ut och små svarta fläckar i inre halvan delvis kantade av orangebruna fjäll. Ljusa palper med svart ring nära spetsen.

Gnorimoschema
valesiellum

Mörk småstävmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Solidago virgaurea

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Gnorimo. nordlandicolellum
Nordlig småstävmal