Kännetecken: Variabel. Gråaktiga framvingar täckta med orangebrun och vit pudring. Svarta fläckar längs framkanten 1/4 och 3/4 ut och en distinkt mitt på vingen 1/3 ut samt svarta fläckar ut mot spetsen. Diffust vitt tvärband långt ut.

Gnorimoschema
herbichi

Grå småstävmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Equisetum palustre

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Gnorimoschema streliciella
Brunfläckig småstävmal
Scrobipalpa salicorniae
Glasörtssmåstävmal