Kännetecken: Vitaktiga framvingar med gråsvart inre 1/4. Motstående brunsvarta fläckar vid fram- och bakkant drygt halvvägs ut, Gråsvarta vingfransar. De vita fälten har gulaktigt centrum och vitare mot kanterna. Huvudet vitt centralt.

Gibberifera
simplana

Aspbladsvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix