Kännetecken: Rödbruna framvingar med silvrigt band från vingbasen till bakkanten som där viker av parallellt med ytterkanten mot framhörnet. Ofta fler små silvriga fläckar. Obsar från 1847 och igen 2019-2020 i Tornedalen.

Gazoryctra
ganna

Silverbandad rotfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 28-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Triodia sylvina
Kamsprötad rotfjäril