Kännetecken: Smala vitgrå framvingar med brett S-svängt rödbrunt tvärband knappt halvvägs ut som tunnas ut mot framkanten och som har vit kant. Rödbrun teckning i ytterfältet. Vingfransarna kontrasterande brunorange,

Falseuncaria
ruficiliana

Gullviveblomvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bellis perennis, Linaria vulgaris, Primula farinosa, Primula veris

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Falseuncaria degreyana
Kustkämpeblomvecklare
Cochylidia heydeniana
Gråbinkevecklare
Cochylidia implicitana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare