Kännetecken: Vitgrå eller brungrå framvingar med vitkantat mörkt tvärband snett över vingen strax utanför mitten. Vit kant längst in. Svart streck längs ytterkanten. Palpsegment 2 kraftigt och uppåtböjt.

Exaeretia
allisella

Snedstreckad gråboplattmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia vulgaris