Kännetecken: Variabel. Framvingarna ofta halmfärgade, men kan vara grå och även mörkt bruna. Stor och ljus oval och njurfläck. I regel svart fläck i bakre delen av njurfläcken. Ytterfältet utanför våglinjen ofta mörkare.

Euxoa
cursoria

Sandfältsjordfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 31-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aira praecox, Asparagus, Atriplex, Honckenya peploides, Lathyrus, Rumex

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Euxoa obelisca
Obeliskjordfly
Euxoa eruta
Dunkelt jordfly
Euxoa nigrofusca
Kryptiskt jordfly
Euxoa tritici
Vetejordfly
Agrotis ripae
Havsstrandsjordfly