Kännetecken: Omisskännelig. Stor. Raka labialpalper bildar karakteristisk nos. Bruna eller gulbruna framvingar med två tvärlinjer där den yttre är rak från bakkant till framhörn. Distinkt ljus diskfläck och mindre vit fläck ovanför denna.

Euthrix
potatoria

Gräselefant

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 42-70 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alopecurus, Carex, Dactylis glomerata, Deschampsia, Elytrigia, Luzula, Phragmites australis, Typha