Kännetecken: Vita vingar med distinkt svart teckning. Tydlig svart diskpunkt, ofta komplett 8. Stort ovalt svart märke mitt på vingen. Andra vita tvärbandet gör en knyck nära framkanten och är sedan mycket hela vägen till bakkanten.

Eudonia
laetella

Vitt ugglemott

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 16-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Eudonia lacustrata
Hagtornsugglemott
Eudonia murana
Murugglemott
Eudonia alpina
Nordugglemott
Eudonia truncicolella
Stamugglemott
Eudonia mercurella
Molnugglemott
Eudonia sudetica
Snedbandat ugglemott