Kännetecken: Nordlig art. Grå med brun ton. Vita tvärbandet utanför diskpunkten har skarp krök nära framkanten. Diskpunkten mörk, speciellt främre halvan. Speciell vingform med rak framkant med krökning 3/4 delar ut och starkt vinklad ytterkant.

Eudonia
alpina

Nordugglemott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 18-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (7 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Eudonia sudetica
Snedbandat ugglemott
Eudonia murana
Murugglemott
Eudonia aequalis
Tajgaugglemott
Eudonia truncicolella
Stamugglemott
Eudonia mercurella
Molnugglemott
Eudonia lacustrata
Hagtornsugglemott