Kännetecken: Omisskännelig. Gråvita framvingar med gråbrun fläck vid bakkanten 1/3 ut med skarp svart yttre begränsning. Liknande mindre fläck vid bakkanten nära bakhörnet.

Epinotia
bilunana

Dubbelmånrullvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Epinotia ramella
Grenrullvecklare