Kännetecken: Gråbruna framvingar med rödbrun teckning i yttre delen. Vit fläck vid bakkanten strax innanför mitten som fortsätter som grått band till framkanten. Diffust ljust tvärband från bakhörnet mot framkanten, svarta längsgående streck utanför.

Epinotia
rubiginosana

Rödspetsad tallvecklare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies, Pinus sylvestris

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Zeiraphera rufimitrana
Rödhövdad silvergransvecklare
Ancylis achatana
Slånsikelvecklare
Epinotia subsequana
Silvergranstoppvecklare
Zeiraphera ratzeburgiana
Granskottvecklare
Epiblema graphana
Röllikastjälkvecklare
Epinotia pusillana
Silvergransbarrvecklare