Kännetecken: Grå och rödbruna framvingar med en distinkt vit fläck vid bakkanten strax innan mitten. Inre gränsen av denna markerad med svarta bågar och vinkelrät mot bakkanten. Yttre gränsen mer diffus. Vitt streck längs bakre delen av ytterkanten.

Epiblema
graphana

Röllikastjälkvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Epinotia demarniana
Björkrullvecklare
Epinotia rubiginosana
Rödspetsad tallvecklare
Epiblema sticticana
Hästhovsstjälkvecklare
Epiblema simploniana
Fjällstjälkvecklare