Kännetecken: Variabel. Smala grå till rödbruna vingar kluvna strax utanför mitten. Liten svart fläck 1/3 ut och större 2/3 ut samt några små långt ut. Framvingarna hårt hoprullade. Svarta streck centralt längs bakkroppen.

Emmelina
monodactyla

Åkervindefjädermott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 18-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Calystegia, Convolvulus arvensis

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Oidaematoph. vafradactylus
Brunt krisslefjädermott
Hellinsia didactylites
Fibbleblomsfjädermott
Hellinsia tephradactyla
Treprickigt gullrisfjädermott
Oidaematoph. lithodactylus
Grått krisslefjädermott