Kännetecken: Brungrå framvingar med ett smalt lite böjt vitt tvärband strax innanför mitten. Vit fläck vid bakhörnet och strax utanför vid framkanten. Svart linje i fransarna med vitt innanför.

Elachista
subnigrella

Halvsvart gräsmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Avena, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca, Holcus mollis

Liknande (7 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Elachista orstadii
Backgräsmal
Elachista pomerana
Sumpgräsmal
Elachista humilis
Tuvtåtelsgräsmal
Elachista zernyi
Nordgräsmal
Elachista krogeri
Älvgräsmal