Kännetecken: Svarta violettglänsande framvingar med silverglänsande teckning i form av tvärband längst in, tvärband centralt och par av utåtriktade fläckar långt ut. Mörka antenner. Huvud och mellankropp blygrå.

Elachista
gleichenella

Glänsande frylegräsmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 8-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Luzula

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Elachista nobilella
Mindre silverpunktsgräsmal
Elachista tengstromi
Skogsfrylegräsmal
Elachista geminatella
Fältfrylegräsmal
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal