Kännetecken: Bronsglänsande bruna framvingar med guldglänsande teckning i form av tvärband längst in, bakkantsfläck halvvägs ut, fläck vid bakhörnet och framkantsfläck utanför denna. Vit spets av antennerna. Mellankropp brungrå.

Elachista
geminatella

Fältfrylegräsmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 7-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Luzula campestris

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Elachista tengstromi
Skogsfrylegräsmal
Elachista gleichenella
Glänsande frylegräsmal
Elachista nobilella
Mindre silverpunktsgräsmal