Kännetecken: Framvingen grovfjällig och brunsvart med 2 motstående vitgula kantfläckar halvvägs ut och diffus vitgul fläck nära basen. Huvud orange till rostbrunt. Kragen vitgul. Ögonlocken vitaktiga.

Ectoedemia
turbidella

Silverpoppelsdvärgmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 6-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Ectoedemia hannoverella
Svartpoppelsdvärgmal
Trifurcula headleyella
Brunörtsdvärgmal
Bohemannia quadrimaculella
Fyrfläckig dvärgmal