Kännetecken: Svartaktig framvinge med lite vinklat glänsande silvervitt tvärband halvvägs ut. Tydlig delningslinje i fransarna och utanför är de vita. Huvud och krage svart. Ögonlock ljusgula.

Ectoedemia
rubivora

Stenbärsdvärgmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus caesius, Rubus fruticosus

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Ectoedemia arcuatella
Smultrondvärgmal
Ectoedemia occultella
Vårtbjörksdvärgmal
Ectoedemia minimella
Glasbjörksdvärgmal
Ectoedemia angulifasciella
Bågbandad nypondvärgmal
Ectoedemia atricollis
Munkdvärgmal
Ectoedemia agrimoniae
Småborredvärgmal