Kännetecken: Mittfältet är antingen helt eller brutet av två ljusa linjer längs ribbor. Utanför mörka bandet finns svarta pilspetsar med ljus kant samt ljusa ribbor i bakre halvan. Hanen vilar med stjärten uppåt.

Ecliptopera
silaceata

Gråryggig fältmätare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Circaea lutetiana, Epilobium, Impatiens noli

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Lampropteryx suffumata
Vågbandad fältmätare
Eulithis prunata
Vitbrokig parkmätare
Ecliptopera capitata
Gulryggig fältmätare
Lampropteryx otregiata
Skogskärrsfältmätare
Eustroma reticulata
Nätådrig parkmätare
Electrophaes corylata
Hasselfältmätare