Kännetecken: Spetsiga gulbruna framvingar med längsgående mörkare och ljusare stråk. Mörkbruna smala, längsgående fläckar mitt på vingen.

Eana
osseana

Ängsgråvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Cnephasia longana
Gulaktig gråvecklare