Diurnea lipsiella Höstdagmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hanen har bruna framvingar med diffus mörk fläck 2/3 ut och tvärstreck från framkanten mot bakhörnet. Utanför strecket är vingen mörkare. Honan har korta extremt spetsiga och gråvita framvingar med brunsvart teckning.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Prunus, Quercus, Rosa, Rubus, Vaccinium myrtillus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Diurnea fagella
Bokvårmal
Exapate congelatella
Höstlångvecklare