Kännetecken: Ljusgrå framvingar med mörk pudring. En form med nästan svart grundfärg. Y-formad svart fläck 1/3 ut med vit inre begränsning. Utanför detta finns 3 grupper av svarta fläckar. Honan har korta spetsiga framvingar.

Diurnea
fagella

Bokvårmal

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 19-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus, Salix repens, Vaccinium vitis

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Diurnea lipsiella
Höstdagmal