Kännetecken: Ej inlagda

Depressaria
sordidatella

Hundkexplattmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium, Angelica, Anthriscus sylvestris, Pastinaca, Peucedanum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Depressaria olerella
Ljuspunkterad röllikaplattmal