Kännetecken: Ej inlagda

Depressaria
emeritella

Renfaneplattmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 22-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Tanacetum vulgare

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Depressaria leucocephala
Ljusryggad gråboplattmal
Depressaria douglasella
Ljusryggad morotsplattmal
Depressaria olerella
Ljuspunkterad röllikaplattmal