Depressaria ultimella Bäckmärkeplattmal

Alla foton
Kännetecken: Gulbruna framvingar med många längsgående svarta streck. Rikligt med vita fjäll som bl.a bildar vinklat tvärband i yttre delen och vit fläck centralt med svart centrum. Mellankropp ljus, ofta med mörkt streck centralt.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Berula erecta, Oenanthe, Sium

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Depressaria daucella
Sprängörtsplattmal
Depressaria radiella
Palsternacksplattmal
Depressaria chaerophylli
Hårflokeplattmal
Depressaria artemisiae
Streckad fältmalörtsplattmal
Depressaria libanotidella
Större säfferotsplattmal