Depressaria libanotidella Större säfferotsplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkbruna eller brunsvart framvingar med ljusare rödaktig framkant. Svarta streck längs ribbor och spridda vita fjäll. Mellankropp och vingtäckare gulaktiga.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Seseli libanotis

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal
Depressaria radiella
Palsternacksplattmal
Depressaria daucella
Sprängörtsplattmal
Depressaria ultimella
Bäckmärkeplattmal