Kännetecken: Bruna eller grå framvingar som oftast har lite teckning. Oftast svart band längs in på framvingen mot mellankroppen. Svart längs ribbor och spridda vita fjäll.

Depressaria
badiella

Dysterplattmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 20-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Sonchus arvensis, Taraxacum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal
Depressaria sordidatella
Hundkexplattmal
Depressaria olerella
Ljuspunkterad röllikaplattmal