Kännetecken: Omisskännelig. Mörkt gråbruna framvingar med ljust stråk längs framkanten. Från det ljusa stråket sticker den unika njurfläcken ut som en krok.

Deltote
uncula

Gråkantat glansfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 20-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Cyperus, Deschampsia cespitosa