Kännetecken: Brunsvarta framvingar med brett delat och svängt vitt och silvrigt tvärband strax innanför mitten och silvriga tvärband i ytterfältet. Karakteristisk brungul fläck i bakre delen av ytterfältet med långa svarta streck.

Cydia
corollana

Aspbarkvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix caprea