Kännetecken: Brungrå framvingar med brungul pudring i yttre delen. Dubbelt silvrigt tvärband strax innanför mitten som går ihop i mitten. Vita streck från framkanten och oregelbundna silvriga tvärband i ytterfältet.

Cydia
strobilella

Grankottsvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Cydia cosmophorana
Tallkådvecklare
Cydia pactolana
Granbarksvecklare
Cydia conicolana
Svarttallsskottvecklare
Pammene ochsenheimeriana
Gransolvecklare