Kännetecken: Grå framvingar med diffusa mörkare gråbruna tvärlinjer. Gulvita par av korta streck från framkanten i yttre halvan. Diffusa korta svarta längsgående streck i aningen ljusare fält i bakre delen av ytterfältet. Vitaktiga palper.

Cydia
microgrammana

Puktörnevecklare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ononis spinosa

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Cydia caecana
Skogsklövervecklare
Cydia gemmiferana
Backvialsvecklare
Cydia nigricana
Ärtvecklare