Kännetecken: Svartbruna framvingar, ljusare i ytterfältet. Distinkt vit smal och kraftigt svängd fläck vid bakkanten halvvägs ut. Ett antal korta vita streck från framkanten. 3-4 svarta streck i ljust fält i bakre delen av ytterfältet.

Cydia
lunulana

Månfläcksvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 11-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lathyrus, Trifolium, Vicia cracca

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cydia orobana
Vickervecklare
Cydia leguminana
Almbarksvecklare
Cydia inquinatana
Lönnfruktsvecklare