Kännetecken: Grå framvingar med orangebrun pudring i ytterfältet. Vita par av korta streck från framkanten i yttre halvan. Korta svarta längsgående streck i aningen ljusare fält i bakre delen av ytterfältet.

Cydia
gemmiferana

Backvialsvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lathyrus sylvestris

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Cydia microgrammana
Puktörnevecklare
Cydia caecana
Skogsklövervecklare