Kännetecken: Hanen har blå vingar med brett svart sömfält och svart pudring på vingribborna i yttre delen, honan har bruna vingar som ibland har blå fjäll i inre delen. Undersidan brungrå med blågrön bas och jämnstora svarta prickar med vit kant.

Cyaniris
semiargus

Ängsblåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 24-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis vulneraria, Melilotus officinalis, Trifolium, Vicia cracca

Liknande (7 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Cupido minimus
Mindre blåvinge
Glaucopsyche alexis
Klöverblåvinge
Celastrina argiolus
Tosteblåvinge
Phengaris alcon
Alkonblåvinge
Polyommatus amandus
Silverblåvinge
Polyommatus dorylas
Väpplingblåvinge