Kännetecken: Gråbruna framvingar med diffust rödbrunt tvärband i mellanfältet, Ljust stråk längs inre 2/3 av framkanten som delas av rödbruna tvärbandet. Ganska diffus ljus kant av njurfläck och oval. Bakvingar gula med svart utkantsband.

Cryptocala
chardinyi

Ryskt bandfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 24-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus, Rumex