Kännetecken: Karakteristiska svarta fläckar i njurfläcken avgränsade av ljusa vingribbor samt svart fläck i inre halvan av ovalen gör den lätt att känna igen.

Conistra
rubiginosa

Svartprickigt plattfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 31-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Achillea, Crataegus, Galium, Plantago, Prunus, Quercus, Salix, Ulmus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Conistra vaccinii
Lingonplattfly
Conistra erythrocephala
Gulhövdat plattfly