Kännetecken: Omisskännelig. Grå spetsiga framvingar med tre rakt löpande rödbruna tvärlinjer. Den inre tvärlinjen har ett hack nära framkanten och den yttre viker av till framhörnet.

Colobochyla
salicalis

Mätarfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix caprea