Kännetecken: Smala glänsande brungrå framvingar. Antennerna ringade i vitt och mörkgrått ända ut i spetsen.

Coleophora
ledi

Mindre skvattramsäckmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 9-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rhododendron tomentosum

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Coleophora juncicolella
Mindre ljungsäckmal
Coleophora orbitella
Grå björksäckmal
Coleophora antennariella
Skogsfrylesäckmal
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal