Kännetecken: Ej inlagda

Coleophora
alnifoliae

Ljuskantad alsäckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Coleophora flavipennella
Ljuskantad eksäckmal
Coleophora adjectella
Ljuskantad slånsäckmal
Coleophora milvipennis
Ljuskantad björksäckmal
Coleophora badiipennella
Vitkantad almsäckmal
Coleophora limosipennella
Ljuskantad almsäckmal