Kännetecken: Smala grönglänsande framvingar med purpurglans ut mot spetsen. Grönt huvud med gulorange streck ovanför ögat. Antennerna mörka med gråvit spets. Basen av antennerna förtjockade med grönglänsande fjäll.

Coleophora
trifolii

Sötväpplingssäckmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Melilotus albus, Melilotus officinalis

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Coleophora frischella
Tidig grönglanssäckmal
Coleophora alcyonipennella
Sen grönglanssäckmal
Coleophora deauratella
Fjällsprötad grönglanssäckmal
Coleophora mayrella
Klövergrönglanssäckmal