Kännetecken: Smala grå framvingar. Antennerna mörka med ljusare spets.

Coleophora
thulea

Hjortronsäckmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus chamaemorus

Liknande (22 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Coleophora violacea
Vägtornssäckmal
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal