Kännetecken: Smala ljust gulbruna framvingar med ljus framkant och ljusa ribbor. Antennerna vita med svaga mörka ringar.

Coleophora
sylvaticella

Parkfrylesäckmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 11-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Luzula

Liknande (14 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora hydrolapathella
Vattenskräppesäckmal
Coleophora niveicostella
Vitkantad timjansäckmal
Coleophora flavipennella
Ljuskantad eksäckmal
Coleophora adjectella
Ljuskantad slånsäckmal
Coleophora milvipennis
Ljuskantad björksäckmal
Coleophora alnifoliae
Ljuskantad alsäckmal