Kännetecken: Gråbruna framvingar med vitt längs framkanten. Vitt streck från basen strax innanför framkanten som grenar sig i yttre delen längs ribbor till framkanten. Vitt streck från basen i bakre delen och längs bakkanten. Antenn ringad inre 5/6.

Coleophora
striatipennella

Strimmig stjärnblomssäckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium fontanum, Stellaria graminea, Stellaria media

Liknande (13 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora otidipennella
Dyster frylesäckmal
Coleophora maritimella
Strandtågssäckmal
Coleophora tamesis
Ljussprötad tågsäckmal
Coleophora glaucicolella
Suddig tågsäckmal
Coleophora taeniipennella
Gullinjerad tågsäckmal
Coleophora lassella
Vägtågssäckmal