Kännetecken: Gulbruna framvingar med spridda mörkgrå fjäll. Lite vitt längs framkanten. Diffusa vita streck från basen med rikligt med mörkgrå fjäll. Antennen ringad.

Coleophora
sternipennella

Större mållesäckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Chenopodium

Liknande (22 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora squamosella
Gråbinkesäckmal
Coleophora versurella
Blek mållesäckmal
Coleophora gnaphalii
Grovfjällig hedblomstersäckmal
Coleophora galbulipennella
Större backglimssäckmal
Coleophora scabrida
Knytlingsäckmal