Kännetecken: Smala brungrå framvingar med mörkspetsade fjäll i yttre delen. Antennerna växlande vita och ljusbruna.

Coleophora
prunifoliae

Körsbärssäckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus sylvestris, Prunus cerasus, Prunus spinosa

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal
Coleophora plumbella
Blygrå säckmal
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Coleophora thulea
Hjortronsäckmal
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal