Kännetecken: Smala brungrå framvingar med mörk framkant i inre delen. Antennerna skarpt växlande vita och bruna hela vägen ut mot spetsen.

Coleophora
idaeella

Pyrolasäckmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium vitis

Liknande (23 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal
Coleophora juncicolella
Mindre ljungsäckmal
Coleophora pulmonariella
Lungörtssäckmal