Kännetecken: Gråbruna framvingar med spridda mörkgrå fjäll. Distinkt vitt längs inre halvan av framkanten. Två vita streck från basen med många mörkgrå fjäll. Antennen vit med svaga ringar.

Coleophora
directella

Större fältmalörtssäckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 15-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris

Liknande (24 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora saxicolella
Gulgrå mållesäckmal
Coleophora vestianella
Smalvingad mållesäckmal
Coleophora galbulipennella
Större backglimssäckmal
Coleophora scabrida
Knytlingsäckmal
Coleophora expressella
Större röllikasäckmal
Coleophora granulatella
Grå fältmalörtssäckmal