Kännetecken: Smala gulbruna framvingar med gulvit framkant i inre halvan. Spridda mörkspetsade fjäll på stor del av framvingen. Antennerna omväxlande vita och ljusbruna ända ut i spetsen och med ljusbrun bas.

Coleophora
badiipennella

Vitkantad almsäckmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 9-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Corylus, Fraxinus, Ulmus

Liknande (14 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora adjectella
Ljuskantad slånsäckmal
Coleophora trigeminella
Vitkantad rönnsäckmal
Coleophora flavipennella
Ljuskantad eksäckmal
Coleophora milvipennis
Ljuskantad björksäckmal
Coleophora alnifoliae
Ljuskantad alsäckmal
Coleophora limosipennella
Ljuskantad almsäckmal